Kaavoituksen puitesopimus Ikaalisten ja Parkanon kaupunkien sekä Hämeenkyrön kunnnan kanssa

Hämeenkyrön kunta, Ikaalisten kaupunki ja Parkonon kaupunki ovat valinneet Nosto Consulting Oy:n ensisijaiseksi kaavasuunnittelun konsultiksi. Allekirjoitettu puitesopimus on kestoltaan kolmivuotinen (2019 – 2022). Sopimukseen sisältyy yhden vuoden lisäoptio.