Nosto Consulting Oy

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Nosto Consulting Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Nosto Consulting Oy
Y-tunnus: 2343223-6
Brahenkatu 7
20100 Turku

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten (asiakasrekisteri) sekä uutiskirjemarkkinointia ja tiedottamista varten (markkinointirekisteri). Markkinointia varten tiedot kerätään asiakasrekisteristä sekä julkisista lähteistä kuten luettelo‐ ja yritystietopalveluista tai yheisöjen kotisivuilta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus / meidän välinen sopimus tai omaehtoinen liittyminen sähköpostilistallemme.

Rekisterin sisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojasi vastaanottavat yrityksemme ja sen työntekijät.Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Uutiskirjelähetyksiin käytämme avoimen lähdekoodin WordPress ohjelman komponenttilaajennusta (The Newsletter Blugin). Tiedot tallennetaan OVH Hostingin palvelimelle, joka sijaitsee EU:n alueella.

Säilytämme henkilötietoja asiakassuhteen keston mukaisen ajan / kunnes henkilö poistuu sähköpostilistaltamme.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksellisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö  haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus rajoittaa tai peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn (esimerkiksi kieltää markkinoinnin).

Tallennettuja tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Muutokset rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen

Tarkistamme tämän selosteen säännöllisesti ja teemme siihen tarvittaessa muutoksia. Muutoksen
voimaantuloaika ilmoitetaan selosteessa ja muutettu seloste tulee voimaan kyseisestä päivämäärästä alkaen.

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 4.1.2019.

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pasi Lappalainen
e-mail: pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi
puh. 0400 858101