Nosto Consulting Oy

UUTISKIRJEEN REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä

Verkkosivuston http://www.nostoconsulting.fi ylläpitäjät ja heidän valtuuttamansa toimijat.

Yhteyshenkilö: Pasi Lappalainen, Nosto Consulting Oy, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi

Rekisterin nimi

Nosto Consulting Oy–uutiskirjeen rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisterin tietoja ei käytetä muuhun toimintaan. Tietojen käytön osalta noudatetaan lainsäädännön mukaisia salassapitosäännöksiä.

Rekisterin tietosisältö ja -lähteet

Henkilötietoja (sähköpostiosoite, nimi) saadaan rekisteröidyiltä vain heidän itsensä luovuttamana heidän tilatessaan uutiskirjeen.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity haluaa tilata uutiskirjettä. Rekisteröity voi milloin tahansa perua uutiskirjeen, joilloin hänen tietonsa automaattisesti poistetaan rekisteristä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on sähköisessä muodossa palvelimella, joka sjaitsee EU:n alueella. Siihen liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Uutiskirjerekisterin tietoihin pääsevät ainoastaan Nosto Consulting Oy -sivuston ylläpitäjät. Tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä luovuteta eteenpäin.

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä. Uutiskirjelistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme uutiskirjesähköpostissamme olevan linkin kautta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.