KaavaO

KaavaO® – Avoimen lähdekoodin alusta asemakaavan laadintaan ja julkaisuun

Nosto Consulting Oy on toteuttanut KaavaO® -alustan, jolla käyttäjä pystyy laatimaan nykyiset vaatimukset täyttävän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Toteutus on tehty avoimen lähdekoodin periaattein QGIS-paikkatietoalustalle.

Asemakaava koneluettavassa muodossa

KaavaO® -alustalla tuotettu asemakaava on luokiteltua paikkatietoa, joka on topologisesti eheää. Olemme toteuttaneet järjestelmään sisäänrakennetusti aineiston oikeellisuustarkistuksia, jotka varmistavat, että asemakaava tallentuu koneluettavassa muodossa alustan käyttämään PostGIS/PostgreSQL-tietokantaan.

Teknologia hyötykäyttöön – kaavan laadinnasta julkaisuun

Tarjoamme KaavaO® -alustaan pohjautuvan ratkaisun Microsoft Azure pilvipalveluna, jossa on käytettävissä yhdellä sopimuksella palvelun tarvitsemat tietokannat sekä tehokkaat katselu- ja rajapintapalvelut. Palvelussa asemakaava-aineistot julkaistaan kuntakohtaisesti asemakaava.fi -alkuisena osoitteena.

KaavaO® -alustan tarjoaman rajapintapalvelun kautta asemakaavatiedot ovat saatavissa valtakunnallisesti yhteensopivassa muodossa. KaavaO® toteuttaa ympäristöministeriön Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ) -hankkeessa asemakaavatiedoille asetettavat vaatimukset.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin teemme tarjouksen KaavaO® palvelun käyttöönotosta.

KaavaO® arkkitehtuuri