Tällä sivulla on esimerkinomaisesti listattuna muutamia toteutettuja projekteja yhtiön eri toimialaoilta.

Maankäytön suunnittelu, kaavoitus


Paikkatiedot, standardointi


Tuotteistus

  • Porin kaupunki: Tontin muodostuksen palvelujen tuotteistus, projektikoordinaattoripalvelut
  • Turun kaupunki: Kaupunki-infran ylläpidon palvelujen tuotteistus, projektikoordinaattoripalvelut
  • Ympäristöministeriö: Perustietovarantojen rakennettua ympäristöä koskevat käsitteet

KuntaGML
Projektisivut

Kaupungin infraomaisuuden hallinta.
Infra-O

Inframodel
Projektisivut