Pasi Lappalainen, julkinen kaupanvahvistaja, tunnus 402702/219

Tilaukset:
GSM 0400 858 101
S-posti pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi

Kaupanvahvistus

Kaupanvahvistuksessa kiinteistön luovutus vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Vahvistuksen voi tehdä ainoastaan kaupanvahvistaja. Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön. Kiinteistökaupassa myös esisopimus kiinteistön kaupasta on mitätön ilman kaupanvahvistusta. Vuokraoikeuden tai osakehuoneiston luovutuksessa ei kaupanvahvistajaa tarvitse käyttää.

Kaupanvahvistaja toimii luovutuksen todistajana ja samalla tarkistaa osapuolten henkilöllisyyden ja luovutuksen muodollisen pätevyyden.

Kaupanvahvistaja tarkistaa kiinteistön omistustiedot

Kaupanvahvistaja tarkastaa kiinteistön omistusta ja siihen kohdistuvia oikeuksia ja rasituksia koskevat tiedot sekä kiinteistöä koskevat kiinteistörekisterin tiedot. Kun luovutuksen osapuolet ovat allekirjoittaneet luovutuskirjan, kaupanvahvistaja merkitsee todistuslausumansa jokaiseen luovutuskirjaan. Todistuksesta tulee käydä ilmi luovutuskirjan allekirjoittajien nimet sekä luovutuskirjan vahvistamispaikka ja -aika. Lisäksi kaupanvahvistaja allekirjoittaa todistuksen ja merkitsee siihen kaupanvahvistajan tunnuksen.

Maksu kaupanvahvistuksesta

Kaupanvahvistaja antaa luovutuksensaajalle ohjeet lainhuudon hakemista varten.

Kaupanvahvistuksesta perittävä maksu on 120 euroa kaupalta tai muulta luovutukselta sekä mahdolliset matkakulut.